arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

woensdag 10 feb

13:00

Ontvangst

Plenair

13:30

Opening

13:35

Inleiding problemen rondom ouderen op de Spoed Eisende Hulp

Yvonne Schoon, klinisch geriater, afdelingshoofd geriatrie a.i., Radboudumc Nijmegen

De toenemende stroom ouderen zet de spoed onder druk. De heterogeniteit onder ouderen neemt toe. De zorgvraag van de oudere wordt steeds complexer.

Welke problemen en knelpunten zijn er op de SEH met betrekking tot deze doelgroep, maar wat zijn ook de mogelijke oplossingen?

De oplossingen worden neergezet in de organisatie van de zorg, het interprofessioneel samenwerken en opleiden, èn in de benodigde competenties van de betrokken zorgprofessionals.

Yvonne Schoon

Yvonne Schoon

Klinisch geriater, afdelingshoofd geriatrie a.i., Radboudumc Nijmegen

13:50

Kwaliteitskader acute zorg – houtskoolschets Visie vanuit geriatrie en SEH

Arend Arends, klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam, voorzitter van de NVKG & David Baden, SEH-arts KNMG & voorzitter-elect van de Nederlandse Verenging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSA), werkzaam in het Diakonessenhuis in Utrecht

Arend Arends
Er zijn veel ontwikkelingen in de acute zorg. Afgelopen jaar is veel gesproken over de Houtskoolschets van VWS. Daarin staat in potlood een visie op acute zorg. In de presentatie zal ik ingaan op de houtskoolschets en wat deze betekent voor de acute ouderenzorg. Afgelopen jaren is regelmatig gesproken over rol van de klinisch geriater in de acute zorg. In het kwaliteitskader spoedzorg staan ook normen voor acute geriatrie. Graag ga ik in de presentatie op de toekomst van de acute ouderengeneeskunde en de rol van de geriatrie. Tijdens de presentatie zullen we ook peilingen doen en aan de hand van stellingen ga ik graag in gesprek.

David Baden:
Mijn deel van de presentatie zal gaan over de positionering van de SEH-arts in het algemeen, de zorgen die er zijn over de houtskoolschets acute zorg, de wetenschappelijk onderbouwing van deze zorgen en wat gefundeerde alternatieve voor deze schets zouden zijn en als laatste de rol van de SEH-arts in de zorg voor de ouderen patiënt en de ouderen kwetsbare patiënt.

 

Arend Arends

Arend Arends

klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam, voorzitter van de NVKG

1350 David Baden

David Baden

SEH-arts KNMG & voorzitter-elect van de Nederlandse Verenging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSA), werkzaam in het Diakonessenhuis in Utrecht

14:40

Pauze

Parallelronde

Sessie 1

14:55

Delierscreening

Arjen Slooter, neuroloog-intensivist, UMC Utrecht, hoogleraar ‘Intensive Care Neuropsychiatrie,’ Universiteit Utrecht

15:15

APOP

Simon Mooijaart, subafdelingshoofd, internist ouderengeneeskunde, onderzoeker, LUMC, Leiden

15:35

Geriatric emergency medicine team op SEH

Annemarieke de Jonghe, klinisch geriater, Tergooi Ziekenhuis, Blaricum & Vera Hogervorst, Verpleegkundig Specialist - Promovendus, Tergooi Ziekenhuis

Sessie 2

14:55

Wijkverpleegkundige op de SEH

Gijs Hesselink, Postdoc onderzoeker, IQ Healthcare

Het aantal kwetsbare- en oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) neemt toe. Het inschatten van zorgbehoeften en organiseren van passende (thuis)zorg voor deze patiëntengroep is vaak lastig voor zorgverleners in een acute setting als de SEH, mede vanwege werkdruk en een gebrek aan kennis over zorgmogelijkheden in de eerste lijn. Het inzetten van een wijkverpleegkundige op de SEH kan mogelijk bijdragen aan een betere doorstroom van patiënten op de SEH en passende zorg op de juiste plaatst. In deze sessie zal Gijs Hesselink ingaan op de ervaringen met en uitkomsten van een pilot (looptijd: vier maanden) waarbij wijkverpleegkundigen zijn inzet op de SEH van het Radboudumc.

1455 gijs hesselink

Gijs Hesselink

Postdoc onderzoeker, IQ Healthcare

15:10

Ouderenmishandeling screening

Sivera Berben, wetenschappelijk onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen

15:25

Troponine bepalingen thuis

Rudolf Tolsma, verpleegkundig specialist acute zorg, Ambulance IJsselland

15:40

Clinical frailty scale op SEH

Marloes van Dijk, ANIOS SEH, ETZ, Tilburg

Ik zal een presentatie geven over mijn wetenschappelijke stage:

”Clinical Frailty Scale in the Emergency Department: a reliability and feasibility study”.

Het betreft een prospectieve mixed-methods studie gehouden op de SEH van het Radboudumc. Het doel van het onderzoek was ten eerste om te kijken of de CFS een betrouwbaar en haalbaar instrument is om te gebruiken op de SEH door de arts, verpleegkundige of patiënt en de mogelijke verschillen tussen hen (inter-rater agreement). Het 2e doel was om de ervaringen van het SEH personeel met betrekking tot het scoren van de CFS in beeld te brengen. In de kwantitatieve studie hebben 1.164 patiënten deelgenomen en in de kwalitatieve studie zijn 11 interviews onder het SEH personeel afgenomen.

Marloes van dijk

Marloes van Dijk

ANIOS SEH, ETZ, Tilburg

15:55

Pauze

Plenair

Casuïstiek + discussie (klinisch geriater & SEH arts)

16:10

Covid-19

Dennis Keereweer, SEH-arts KNMG, VieCuri Medisch Centrum, Venlo & Carina Kok, aios Klinische Geriatrie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

1610 Dennis Keereweer

Dennis Keereweer

SEH-arts KNMG, VieCuri Medisch Centrum, Venlo

1610 Carina Kok

Carina Kok

AIOS Klinische Geriatrie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

16:40

Sepsis

Bas de Groot, Spoed Eisende Hulp arts, LUMC, Voorzitter stichting NEED en Marijke Baden, Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Na deze presentatie

heeft de geriater:

  • inzicht in beroepsmatige valkuilen ten aanzien van hemodynamiek en vulling, soms is start low and go flow niet het juiste
  • opfrissing Frank-Starling curve
  • handvaten ten aanzien van antibiotica gebruik bij kwetsbare ouderen

heeft de SEH-arts:

  • inzicht in de afwegingen ten aanzien van kwaliteit van leven
  • niet alles wat kan hoeft
  • er is (bijna) altijd tijd
1640 Bas de Groot

Bas de Groot

Spoed Eisende Hulp arts, LUMC, Voorzitter stichting NEED

Marijke Baden

Marijke Baden

Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

17:10

Einde