arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inschrijving

Met oog op de actuele ontwikkelingen van de aanhoudende COVID-19 pandemie en de werkdruk in de ziekenhuizen lijkt het niet verstandig om fysiek bij elkaar te komen op 9 februari 2022 in Congrescentrum 1931, te ‘s-Hertogenbosch. De congrescommissie, NVKG en NVN hebben dan ook besloten om de themamiddag: ‘Alzheimer and beyond’ volledig online te laten plaatsvinden. Voor deelname aan de online bijeenkomst gelden gereduceerde registratietarieven, zie hieronder.

Inschrijftarieven online bijeenkomst

Medisch Specialist 160 EUR
Assistenten, VS en PA’s 110 EUR

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór vrijdag 24 december 2021 vindt resitutie plaats onder aftrek van EUR 35,- administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.