arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Op deze pagina leest u algemene informatie inzake de NVKG-NVN themamiddag. 

Locatie

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch
Tel 088 900 03 33
www.1931.nl

Accreditatie

• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS)
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
• Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten

Programma commissie

Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc
Tanja-Anne Hoogendoorn, neuroloog, ziekenhuis Rivierenland
Janneke van Kempen, klinisch geriater, Amphia ziekenhuis
Evelien Lemstra, neuroloog, Amsterdam UMC
Robin Planting, klinisch geriater, Rijnstate ziekenhuis
Astrid van Strien, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Lisanne Tap, AIOS klinische geriatrie, Albert Schweitzer ziekenhuis

Congressecretariaat

Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com