arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Op deze pagina leest u algemene informatie inzake de NVKG-NVN themamiddag. 

Accreditatie

• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) geaccrediteerd met 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) geaccrediteerd met 5 punten
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) geaccrediteerd met 4 punten
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals geaccrediteerd met 4 punten
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS) geaccrediteerd met 4 punten
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) geaccrediteerd met 4 punten
• Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten geaccrediteerd met 4 punten

Programma commissie

Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc
Tanja-Anne Hoogendoorn, neuroloog, ziekenhuis Rivierenland
Janneke van Kempen, klinisch geriater, Amphia ziekenhuis
Evelien Lemstra, neuroloog, Amsterdam UMC
Robin Planting, klinisch geriater, Rijnstate ziekenhuis
Astrid van Strien, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Lisanne Tap, AIOS klinische geriatrie, Albert Schweitzer ziekenhuis

Congressecretariaat

Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com