arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

ONLINE: NVKG-Themamiddag

Woensdag (middag) 10 februari 2021

Sponsor NVKG Themamiddag 2021

Prolira

Welkom bij de NVKG Themamiddag: 'spoedzorg voor kwetsbare ouderen’

Dit symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen.

Dat er zich in de komende jaren steeds meer kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp zullen presenteren, is alom bekend. Deze middag willen we op een interactieve manier samen naar de toekomst kijken. Wat kunnen we van elkaar leren? En zijn er initiatieven die we ook op onze eigen werkomgeving kunnen toepassen?

In de plenaire sessies zullen we ingaan op het nieuwe kwaliteitskader acute zorg, wat  is het toekomstperspectief? En hoe gaan verschillende ziekenhuizen om met dit kader? Vervolgens zullen we in een paneldiscussie de visies van geriaters en SEH-artsen op complexiteit vergelijken.

In de workshopronde zal er aandacht zijn voor best practices, zoals de toegevoegde waarde van een wijkverpleegkundige op de SEH, maar ook onderwerpen als implementatie van een frailty of ouderenmishandeling screening op de SEH komen aan bod. Tevens zal er aandacht zijn voor het proces vóór het ziekenhuis, kunnen we bijvoorbeeld met troponine bepalingen in de thuissituatie de kwetsbare patiënt uit het ziekenhuis houden?

Tot slot zal er in een casuïstiekbespreking bediscussieerd worden waar we als verschillende specialisten elkaar aan kunnen vullen, om uiteindelijk tot de beste zorg van de patiënt te komen.

We wensen u een inspirerend en leerzaam symposium toe!