arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Symposium NVKG-NVN themamiddag: Alzheimer and beyond

Woensdag (middag) 9 februari 2022

1931, Congrescentrum 's-Hertogenbosch

Welkom bij de NVKG-NVN themamiddag: Alzheimer and beyond

Dit symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijna verzesvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 290.000 nu. Het aantal zal in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. De ziektelast is voor patënten hoog, maar ook de impact van deze ziekte op mantelzorgers en op de samenleving is groot. Deze middag willen we op een interactieve manier samen naar de toekomst kijken. Wat kunnen we van elkaar leren? En zijn er initiatieven die we ook op onze eigen werkomgeving kunnen toepassen? In de plenaire sessies zullen we ingaan op klinische fenotypen van de ziekte van Alzheimer en op Lewy body dementie en Parkinson dementie. In de workshopronde is er aandacht voor aanvullende diagnostiek zoals het onderzoek van de logopedist, de waarde van FDG PET en liquor diagnostiek. Dementie gaat ook gepaard met ethische dillema’s zoals euthanasie bij dementie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Hoe groot is de kans dat uw patiënt met Mild Cognitive Impairment een dementie ontwikkelt? Welke informatie deelt u daarover met uw patiënt? We hopen u praktische handvatten voor in de spreekkamer aan te reiken. Na de workshops is er aandacht voor nieuwe behandelingen en ontwikkelingen op het gebied van Alzheimer dementie. Wat is de stand van zaken ten aanzien van Aducanumab? Tijdens een interactieve discussie horen we ook graag uw mening als neuroloog of geriater werkzaam in dit gebied. Hoe ziet u de toekomst met mogelijk nieuwe behandelmogelijkheden?

We wensen u een inspirerend en leerzaam symposium toe!
We hopen u te zien op woensdagmiddag 9 februari 2022!

Programma commissie
Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc
Tanja-Anne Hoogendoorn, neuroloog, ziekenhuis Rivierenland
Janneke van Kempen, klinisch geriater, Amphia ziekenhuis
Evelien Lemstra, neuroloog, Amsterdam UMC
Robin Planting, klinisch geriater, Rijnstate ziekenhuis
Astrid van Strien, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Lisanne Tap, AIOS klinische geriatrie, Albert Schweitzer ziekenhuis